Dla studenta


Struktura uczelni

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Siedziba: ul. Zamkowa 4 , pokój nr 24, 25, 27

Kierownik:

mgr Justyna Jaskólska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-05
jjaskolska@pwsz.com.pl

Pomoc materialna, odpłatności za studia:

mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25, 74 641-92-24
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Biuro Karier, Praktyki Studenckie (w tym program POWER):

mgr Mirosława Nikodemska
Zastępca Kierownika
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
mnikodemska@pwsz.com.pl

mgr Tomasz Stasiński
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
tstasinski@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: 9.00-15.00
sobota: 7.30-13.30*
*w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Obsługa studentów:

mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
apochron-mikula@pwsz.com.pl

lic. Krzysztof Zyguła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-04
kzygula@pwsz.com.pl

lic. Marcin Lipnik
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
mlipnik@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 9.00-15:00
piątek: 9.00-15:00
sobota: 7.30-13.30*
*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Rekrutacja na studia, promocja
pok. 24, tel. +48 74 641-92-08
promocja@pwsz.com.pl

Godziny pracy:

Pokój 25 Pokój 24, 27
Poniedziałek nieczynne nieczynne
Wtorek 11.00-17.00 9.00-15.00
Środa 9.00-15.00 9.00-15.00
Czwartek 9.00-15.00 9.00-15.00
Piątek 9.00-15.00 9.00-15.00
Sobota* 7.30-13.30 nieczynne

*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Sprawy organizacyjne

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS – elektroniczną legitymację studencką.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Terminy zjazdów 2018/2019 (studia niestacjonarne)
SEMESTR ZIMOWY
1. 29-30.09.2018
2. 06-07.10.2018
3. 20-21.10.2018
4. 27-28.10.2018
5. 17-18.11.2018
6. 24-25.11.2018
7. 08-09.12.2018
8. 15-16.12.2018
9. 12-13.01.2019
10. 26-27.01.2019
SEMESTR LETNI
1. 23-24.02.2019
2. 02-03.03.2019
3. 16-17.03.2019
4. 23-24.03.2019
5. 06-07.04.2019
6. 13-14.04.2019
7. 11-12.05.2019
8. 18-19.05.2019
9. 01-02.06.2019
10. 15-16.06.2019
  Terminy zjazdów 2019/2020 (studia niestacjonarne)
SEMESTR ZIMOWY
1. 05-06.10.2019
2. 12-13.10.2019
3. 26-27.10.2019
4. 16-17.11.2019
5. 23-24.11.2019
6. 07-08.12.2019
7. 14-15.12.2019
8. 11-12.01.2020
9. 18-19.01.2020
10. 25-26.01.2020
SEMESTR LETNI
1. 22-23.02.2020
2. 29.02-01.03.2020
3. 14-15.03.2020
4. 21-22.03.2020
5. 04-05.04.2020
6. 18-19.04.2020
7. 25-26.04.2020
8. 09-10.05.2020
9. 16-17.05.2010
10. 06-07.06.2020

Podział na tygodnie w roku akademickim 2018/2019

Podział na tygodnie w roku akademickim 2019/2020

Uwaga, Studenci!

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2018/2019:

Oferta ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dla studentów

Dyplomowanie – semestr zimowy 2018/2019

  • Dokumenty do złożenia przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

W celu zarejestrowania pracy dyplomowej w odpowiednim dla kierunku studiów SEKRETARIACIE INSTYTUTU należy złożyć:

  1. Praca dyplomowa – dwa oprawione egzemplarze w miękkiej oprawie (wydruk dwustronny), edytowalną wersję na nośniku elektronicznym (wyłącznie płyta CD, która powinna być umieszczona na końcu pracy dyplomowej w kopercie opisanej identycznie jak strona tytułowa pracy).
  2. Oświadczenia (wpięte na koniec pracy dyplomowej; druki do pobrania w sekretariacie instytutu)
  • autora pracy – załącznik nr 1 do uchwały nr 68/2017,
  • o poddaniu się procedurze antyplagiatowej.
  1. Sześć fotografii – zdjęcia do dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm w opisanej kopercie (imię, nazwisko, numer albumu, kierunek i specjalność studiów). Studenta na fotografii obowiązuje strój formalny. UWAGA! Zdjęcia niezgodne z powyższym punktem nie będą przyjmowane.
  2. Kartonowa teczka – wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w kartonowej teczce zawierającej następujące dane: imię i nazwisko studenta*, numer albumu, kierunek i specjalność, tryb studiów.
  •  Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego w sesji egzaminacyjnej podstawowej
  1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów najpóźniej do dnia:

27 stycznia 2019 r.

  1. Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 złożone najpóźniej do dnia:

11 stycznia 2019 r. (studia stacjonarne),

12 stycznia 2019 r. (studia niestacjonarne).

* W przypadku zmiany danych osobowych należy zgłosić je (poświadczone stosownym dokumentem) najpóźniej do dnia zarejestrowania pracy.


Dyplomowanie – semestr letni 2018/2019

PIELĘGNIARSTWO – druki do pobrania:

Dydaktyka i sprawy studenckie

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Patryk Stępień Zastępca przewodniczącego: Ada Kwiatkowska, Paweł Rakowski,   Sekretarz: Szymon Więcek Skarbnik: Krzysztof Janczak

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

„Humanistyczna Jazda” – to samodzielnie tworzone i wydawane przez naszych studentów pismo, które już od lat pięciu jest integralną częścią życia studenckiego. Prawdopodobnie duży wpływ na jej pozycję na naszej uczelni ma polonistyczna tradycja. To właśnie spora grupa zapaleńców z polonistyki pięć lat temu powołała gazetę, nadając jej niepowtarzalną formę. „Humanistyczna Jazda” to pismo uczelniane, kolportowane w murach naszej uczelni i centrach studenckiego życia, docierające nie tylko do żaków, ale również kadry profesorskiej (która często z wypiekami czyta nasze artykuły). Od ponad roku ta niezależna gazeta studencka dociera też do mieszkańców Wałbrzycha za sprawą specjalnej wkładki w „30 minutach”. Dzięki temu jesteśmy obecni i rozpoznawalni w całym mieście, a nasze teksty poznają osoby, które nie mają nic wspólnego z uczelnią. Gazeta stwarza możliwość sprawdzenia nie tylko dziennikarskiego pióra studentów, ale również umożliwia im debiut literacki czy poetycki. Na łamach „Humanistycznej Jazdy” debatujemy o rzeczach poważnych i tych mniej poważnych, ale zawsze o tych, które nas bezpośrednio dotyczą i interesują. Krytykujemy otaczającą nas rzeczywistość i staramy się pokazać, że mamy pomysły na rozwiązanie kilku jej problemów. Piszemy o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej uczelni, dzielimy się przemyśleniami na tematy ważne dla nas, robimy wywiady z politykami, naukowcami, ludźmi zaangażowanymi w życie kulturalne naszego regionu. Najwięcej jednak uwagi poświęcamy zawsze studentom i ich problemom czy troskom. Wyróżnia nas interesująca szata graficzna, ciekawe zdjęcia, różnorodna tematyka, a także spore grono redakcyjne.

Jesteśmy organizacją studencką zrzeszającą osoby, które chcą nauczyć się tego, czego nie poznają na wykładach, laboratoriach czy seminariach. Pracę dla telewizji traktujemy jako niezłą zabawę poprzez którą możemy rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać swoją wiedzę i poznawać ciekawych ludzi. Naszymi odbiorcami są głównie studenci i mieszkańcy Wałbrzycha, gdyż nasze programy są emitowane w wałbrzyskich sieciach kablowych. Liczba osób oglądających nasze programy jest zatem wysoka i mobilizuje nas do rzetelnego działania. Jest to publiczność wymagająca, dlatego staramy się, by nasze programy były interesujące pod względem merytorycznym, a także jak najlepiej wykonane od strony technicznej. Wyposażenie naszego studia na tle innych telewizji w Wałbrzychu jest dobre, co pokazują nasze emitowane programy. Kształcimy się zarówno w zakresie montażu liniowego jak i nieliniowego, operatorskim, dźwiękowym i redakcyjnym. Ciągle brakuje nam rąk do pracy więc jeśli chcesz przeżyć fascynującą przygodę, a przy okazji nauczyć się mnóstwa ciekawych rzeczy dołącz do nas. Szczególnie poszukujemy osób gotowych do pracy w charakterze redaktorów informacji prasowych. Nasze zebrania odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 16:30. Zapraszamy.

Kontakt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych zamkowatv@pwsz.com.pl