Doktor Klaudia Stelmaszczyk w Głównej Komisji Orzekającej


Miło nam poinformować, że dr Klaudia Stelmaszyk, zastępca dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego naszej Uczelni ponownie została wybrana do składu Głównej Komisji Orzekającej (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/glowna-komisja-orzekajaca/sklad-komisji).

Główna Komisja Orzekająca jest organem drugiej instancji, orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozpoznaje środki zaskarżenia, w szczególności odwołania od orzeczeń i zażalenia na postanowienia wydane przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Członkostwo w Głównej Komisji Orzekającej jest szczególnym wyróżnieniem i docenieniem dokonań zawodowych.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!