Doktor Paweł Kuczma już z habilitacją


Z ogromną radością informujemy, że 18 marca 2019 r. Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nadała panu Pawłowi Kuczmie stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce”.
Serdecznie gratulujemy!