Dokumenty Erasmus+ (zasady udziału w programie)


Zarządzenia Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu:

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020

Załączniki:

  • Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia 2019/2020
  • Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki 2019/2020
  • Zasady kwalifikacji wykładowców na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć 2019/2020
  • Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe 2019/2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020

Załącznik:

  • Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus 2019/2020

Oferta wyjazdowa: