DR ARKADIUSZ BABCZUK POWOŁANY DO KOMISJI DYSCYPLINARNEJ PRZY MINISTRZE EDUKACJI I NAUKI


Informujemy, że dr Arkadiusz Babczuk, wykładowca akademicki naszej Uczelni, związany z Instytutem Społeczno-Prawnym, został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do pełnienia funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej przy ministrze właściwym ds. szkolnictwa wyższego i nauki.

Komisja liczy 46 członków powołanych spośród nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki lub sztuki i posiadających co najmniej stopień doktora. Jej przewodniczącą wybrana została prof. dr hab. Elwira Małgorzata Marszałkowska-Krześ z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do obowiązków członków komisji dyscyplinarnej należy: „prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich za przewinienia dyscyplinarne stanowiące czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego”.

Dr Babczuk swoją funkcję pełnić będzie podczas czteroletniej kadencji, w latach 2021-2024.

Panu Doktorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

List MNiE o powołaniu dr Babczuka do Komisji Dyscypliny