Dr hab Piotr Szymaniec na dwóch konferencjach


W grudniu 2017 r. i w styczniu 2018 r. dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział w dwóch prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Na Uniwersytecie Państwowym w Sankt-Petersburgu 14–15 grudnia 2017 r. odbyła się wielka konferencja „Naukowe dziedzictwo Leona Petrażyckiego: Historia i współczesność  (z okazji 150. rocznicy urodzin” („The Scientific Legacy of Leon Petrażycki: History And Modernity (On the 150th Anniversary of His Birth”), poświęcona wybitnemu polskiemu filozofowi prawa, twórcy psychologicznej teorii prawa, który do 1917 r. wykładał w Petersburgu. Referat otwierający konferencji, którą współorganizował prof. Edoardo Fittipaldi z Uniwersytetu Państwowego w Mediolanie, wygłosił światowej sławy australijski profesor prawa John Finnis, natomiast wśród gości z Polski znajdowali się prof. prof. Tomasz Giaro (dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW), Jan Woleński (Kraków), Jacek Kurczewski (UW), Małgorzata Fuszara (UW) i Krzysztof Motyka (KUL). Dr hab. Piotr Szymaniec przedstawił temat „Leon Petrażycki’s Views about Religion” („Poglądy Leona Petrażyckiego o religii”).

Natomiast w Rydze między 11 a 13 stycznia 2018 r. odbyła się na Uniwersytecie Łotwy III doroczna konferencja CEENELS (Central and Eastern European Network of Legal Scholars), w której wzięło udział ponad 70 uczestników z 12 państw: Białorusi, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Niemiec i Węgier. Dr hab. Piotr Szymaniec wygłosił tam referat „The reception of Leon Petrażycki’s work in pre-war and post-war Poland” („Recepcja dzieła Leona Petrażyckiego w orzedwojennej i powojennej Polsce”), który wzbudził interesującą dyskusję (zob. zdjęcie).