DR INŻ. ARCH. MIECZYSŁAW LENIARTEK UCZESTNIKIEM II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Piękno w architekturze: harmonia miejsca”


W dniach 13-14.05.2021 r. doktor inż. arch. Mieczysław Leniartek, związany z kierunkiem Architektura wnętrz i Instytutem Przyrodniczo-Technicznym w naszej Uczelni, wziął aktywny udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Piękno w architekturze: harmonia miejsca”. Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, a jego tematyka dotyczyła warunków kształtowania, przeżywania i rozumienia miejsca z perspektywy architektonicznej, urbanistycznej, artystycznej, socjologicznej i filozoficznej.

Dr inż. arch. Mieczysław Leniartek wygłosił referat zatytułowany „The aesthetic integrity of the architecture of the contemporary interior in the old and the new building” Integralność estetyczna architektury współczesnego wnętrza w starym i nowym budynku – The aesthetic integrity of the architecture of the contemporary interior in the old and the new building”.

Doktorowi inż. Mieczysławowi Leniartkowi serdecznie gratulujemy owocnego wystąpienia konferencyjnego.