DR INŻ. PIOTR KMIECIK W RADZIE NAUKOWEJ CZASOPISMA BRANŻOWEGO „SZKŁO I CERAMIKA”


Dr inż. Piotr Kmiecik, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz wykładowca związany z kierunkiem studiów Architektura Wnętrz, został członkiem Rady Naukowej kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych „Szkło i Ceramika”.

Czasopismo – wydawane od 1935 r. – integruje osoby związane z szeroko pojmowanym szkłem i ceramiką na różnych płaszczyznach zawodowych i dociera do czytelników na całym świecie.

Doktorowi Piotrowi Kmiecikowi gratulujemy sukcesu i wyróżnienia w prestiżowym czasopiśmie branżowym.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką kwartalnika: https://www.szklo-ceramika.pl/