Dr Paweł Selera Dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów


Z dniem 3 grudnia 2019 r. nasz wykładowca, dr Paweł Selera, został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.

Departament realizuje politykę podatkową w zakresie podatku od towarów i usług. Współpracuje z organami Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Departament zajmuje się również sprawami ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.