dr Paweł Selera ekspertem w Ministerstwie Finansów


Z dniem 1 lipca 2018 r. dr Paweł Selera rozpocznie pracę w Ministerstwie Finansów jako ekspert w Zespole Analiz Prawno-Porównawczych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie podatkowych departamentów legislacyjnych i Krajowej Administracji Skarbowej, w Ministerstwie Finansów powołany został Zespół Analiz Porównawczych.  Zadaniem zatrudnionych w nim specjalistów jest analiza przepisów obowiązujących w obcych porządkach prawnych, związanego z nimi orzecznictwa sądowego, dobrych praktyk administracji oraz obcojęzycznych publikacji naukowych.  Na ich podstawie zespół rozpoznaje i rekomenduje nowe rozwiązania, które zostają później implementowane do polskiego porządku prawnego.

Doktor Selera zamierza pogodzić pracę zawodową z działalnością naukowo-dydaktyczną.