Dr Paweł Selera w gronie ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego


Dr Paweł Selera został z dniem 14.01.2019 roku powołany do grona ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Doktor Selera będzie wspierał PIE pracując jednocześnie w Ministerstwie Finansów i na naszej Uczelni. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Polski Instytut Ekonomiczny powstał w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą. Jest nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów.