DR PIOTR KMIECIK Z NOWĄ PUBLIKACJĄ NAUKOWĄ


Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją naukową dra Piotra Kmiecika, zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, który w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu związany jest z kierunkiem studiów Architektura wnętrz.

Artykuł pt. Próba rekonstrukcji wizerunku na fragmencie malowanego szkła z wykopalisk przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu: „omawia problematykę związaną z próbą graficznej rekonstrukcji wizerunku przedstawionego na fragmencie szkła odnalezionego podczas wykopalisk, prowadzonych w ramach wyprzedzających badań archeologiczno – architektonicznych, na obszarze dawnego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu. Pierwotnie uważany za szkło witrażowe, detal ten okazał się być pochodzącym z połowy XVI w. fragmentem przedstawionego na szkle herbu Stefana Batorego, jako króla Polski. Dokonana na podstawie wielodyscyplinowej analizy rekonstrukcja wizerunku, stała się przyczynkiem do dalszych rozważań nad metodologią prowadzonych w ten sposób analiz, jako wymagających nie tylko rozbudowanej analizy graficznej, lecz również badań z zakresu dyscyplin pokrewnych, dla możliwie wiarygodnego odwzorowania„.

Artykuł został opublikowany w wydawnictwie dwumiesięcznika Szkło i Ceramika nr 1/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem artykułu – po kliknięciu w link: SiC-2021-01-33-37.pdf (szklo-ceramika.pl)

Doktorowi Kmiecikowi gratulujemy sukcesu wydawniczego!