dr Piotr Szymaniec otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego


Informujemy, iż uchwałą Rady Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2017 r. dr Piotr Szymaniec otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Praca habilitacyjna to „Koncepcje wolności religijnej. Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej”. Autoreferat dostępny pod linkiem: https://prawo.uni.wroc.pl/node/24507 , recenzja książki  http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/10182/9766

Gratulujemy!