DWIE STUDENTKI KIERUNKU LOGISTYKA PRZYJĘTE PRZEZ PKP INTERCITY S.A. NA STUDIA DUALNE


Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez PKP Intercity S.A. rekrutacji, na studia dualne przyjęte zostały dwie studentki II roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskie) z kierunku logistyka: Katarzyna Poliksza oraz Alicja Kołakowska.

Studentki podpisały już stosowne umowy, w ramach których będą rozwijały umiejętności do zastosowania teorii w praktyce, w realnych warunkach przedsiębiorstwa usługowego, z wykorzystaniem najnowszych technologii i rozwiązań.

Formuła studiów dualnych ułatwi naszym studentkom wykształcenie tak istotnych na rynku pracy umiejętności adaptacyjnych, zwłaszcza, że warunki panujące w otoczeniu podlegają tak dynamicznym metamorfozom.

Realizacja programu studiów dualnych polega na odbywaniu zajęć dydaktycznych równolegle w Uczelni i przedsiębiorstwie, z którym została podpisana umowa na realizację tego typu studiów. W bieżącym roku akademickim studentki jeden dzień w tygodniu będą spędzać w przedsiębiorstwie, a cztery dni w Uczelni. W roku akademickim 2021/2022 dwa dni upłyną im na pracy w przedsiębiorstwie, 3 dni w Uczelni, natomiast w roku akademickim 2022/2023 nastąpi zmian: trzy dni w przedsiębiorstwie i dwa dni w Uczelni.

Dla naszych studentek ustalono indywidualne programy i plany studiów, w których wskazano przedmioty, efekty uczenia oraz formy zaliczenia, które studentki będą realizować w firmie PKP INTERCITY. W bieżącym semestrze są to dwa przedmioty: Transport, spedycja i procedury celne oraz Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.

Gratulujemy studentkom i życzymy sukcesów w rozwoju zawodowym i osobistym.