Dyplomatorium


Pierwsza w tym roku akademickim uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów odbyła się w naszej uczelni 2 marca 2020 r. Studia w PWSZ w Wałbrzychu ukończyło w semestrze zimowym 95 studentów, wśród których znalazło się 59 absolwentów logistyki I stopnia, 22 absolwentów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 14 absolwentów technik dentystycznych.

Podczas uroczystego Dyplomatorium wręczone zostały okolicznościowe dyplomy oraz wyróżnienia dla najlepszych studentów, które przyznali również przedstawiciele firm Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. Wyróżniono między innymi pana Mateusza Jakubczaka – pierwszego absolwenta studiów dualnych.  Uroczystość uświetniło przemówienie rektora – prof. nadzw. dr hab. Piotra Jurka oraz wykład absolutoryjny wygłoszony przez dr Andrzeja Dyszewskiego pt. „Własność intelektualna w życiu codziennym”.