Dyplomatorium 2019 już za nami


Wczoraj na naszej uczelni miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Było to szczególne wydarzenie, bowiem po raz pierwszy mury PWSZ im. Angelusa Silesiusa opuścili licencjaci architektury wnętrz i pielęgniarstwa. Uroczystości przewodniczył rektor dr hab. Piotr Jurek.

W szczelnie wypełnionym Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc zgromadzili się studenci i absolwenci wraz z rodzinami, władze uczelni, kadra dydaktyczna oraz przedstawiciele władz miasta. Wśród tak zaszczytnego gremium, dyplomy ukończenia studiów otrzymało wczoraj w sumie 205 osób. Byli to absolwenci studiów I stopnia kierunków: administracja, pedagogika, filologia, kosmetologia, architektura wnętrz i pielęgniarstwo oraz absolwenci studiów II stopnia – administracji i logistyki. Wręczono także dyplomy ukończenia studiów podyplomowych absolwentom kierunków: Lean Management Toolbox i ubezpieczenia społeczne.

Uroczystość wręczenia dyplomów uświetnił swoim przemówieniem rektor dr hab. Piotr Jurek, który podkreślił, że dyplomatorium jest drugim najważniejszym statutowym świętem uczelni, kiedy to rozbrzmiewa radosna pieśń studencka „Gaudeamus igitur”. Radość z nowych absolwentów wyrazili również Artur Mazurkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni, Małgorzata Kowalik – wicedyrektor Instytutu Zdrowia oraz zastępca prezydenta miasta dr Sylwia Bielawska. Pani prezydent podkreśliła jak istotny jest wkład uczelni w rozwój subregionu wałbrzyskiego i wyraziła nadzieję, że absolwenci zwiążą się z nim na długie lata.

Wszyscy zgromadzeni mogli też wysłuchać wykładu absolutoryjnego dr Małgorzaty Sosnowskiej pt. „Wybrane karnoprawne aspekty ochrony prawa autorskiego”. Jest to zagadnienie, z którym absolwenci niejednokrotnie spotkają się w swoim życiu zawodowym, bez względu na to, w jakiej branży będą się realizować. Dlatego wykład stanowił dla nich swoistą klamrę zamykającą okres studiów i otwierającą czas realizacji kariery zawodowej.