Dyplomatorium – 8.03.2019


W piątek tj. 8 marca 2019 roku w Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się Dyplomatorium, czyli uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów. W tym dniu 102 osoby otrzymały dyplomy ukończenia studiów, zarówno inżynierskich (Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka), jak i licencjackich (Techniki dentystyczne). Uroczystość otworzyło przemówienie Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu profesora Piotra Jurka. Podczas dyplomatorium wykład absolutoryjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik pt. „Innowacyjność jako niezbędny element w działalności społecznej i gospodarczej”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy powodzenia w życiu osobistym oraz zawodowym.