Dyżury


Dyżury:

Wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo z powodu nagłej choroby lub wypadku, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania na naszej uczelni, czy uzyskać poradę w zakresie regulacji prawnych i pomoc indywidualną (nie tylko w zakresie organizacji procesu dydaktycznego) zapraszam w terminach:

wtorek (1 tydzień)  w godz. 9.45 – 11.30

wtorek (2 tydzień)  w godz. 11.30 – 13.00

p. 115, budynek A