Dyżury


Dyżury:
Wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo z powodu nagłej choroby lub wypadku, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania na naszej uczelni, czy uzyskać poradę w zakresie regulacji prawnych i pomoc indywidualną (nie tylko w zakresie organizacji procesu dydaktycznego) zapraszam w każdy

Środa w godz. 8.30-11.00, ul. Zamkowa 4 (bud. A), pok. 305

W miarę potrzeb istnieje możliwość umówienia się w innym terminie i miejscu.

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów, w postaci dokumentów czy rozmów, mają charakter poufny.