Dział Nauczania i Spraw Studenckich


Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Siedziba: ul. Zamkowa 4 , pokój nr 25, 27

Kierownik:

mgr Justyna Jaskólska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-05
jjaskolska@pwsz.com.pl

Pomoc materialna, odpłatności za studia:

mgr Joanna Augustyniak
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-25, 74 641-92-24
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Biuro Karier, praktyki (w tym program PO WER):

mgr Mirosława Nikodemska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
mnikodemska@pwsz.com.pl

Obsługa studentów:

mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
apochron-mikula@pwsz.com.pl

lic. Krzysztof Zyguła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-04
kzygula@pwsz.com.pl

lic. Marcin Lipnik
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
mlipnik@pwsz.com.pl

Rekrutacja na studia, promocja uczelni:

mgr Wojciech Skorut
pok. 25, tel. +48 74 641-92-08
wskorut@pwsz.com.pl 
promocja@pwsz.com.pl

Godziny pracy:

Pokój 25 Pokój 27
Poniedziałek nieczynne nieczynne
Wtorek 11.00 – 17.00 9.00-15.00
Środa 9.00-15.00 9.00-15.00
Czwartek 9.00-15.00 9.00-15.00
Piątek 9.00-15.00 9.00-15.00
Sobota* 7.30-13.30 nieczynne

*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych