Finał warsztatów „Wokół problemów podologii”


Zakończyły się warsztaty „Wokół problemów podologii” w ramach Zadania 8 „Czas na projekt”, w których wzięły udział studentki II roku kosmetologii. Celem warsztatów była analiza organizacji działań gabinetowych w zabiegach podologicznych oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przy poszczególnych problemach podologicznych na przykładzie zabiegu pielęgnacyjno-złuszczającego stóp. W trakcie realizacji celów studentki poszerzyły swoją wiedzę na temat form działania, procedur zabiegowych oraz zadań realizowanych w zakresie innowacyjnych zabiegów podologicznych. Warsztat pozwolił studentkom poznać specyfikę profesjonalnych zabiegów podologicznych oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia aspektów organizacyjno-praktycznych związanych z tą działalnością. Ostatniego dnia warsztatów (18.05.2021 r.) studentki miały okazję wykorzystać nabyte kompetencje podczas pracy z klientem zewnętrznym, którym byli pracownicy PWSZ AS.