Fundusze Europejskie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa Projektu : „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Projektu : Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego