Harmonogram zajęć


Plan zajęć UTW grudzień 2019

PONIEDZIAŁEK 02.12 09.12 16.12 23.12
9:45 -11:15

Zajęcia ruchowe

Mgr Kamil Jasiński

Budynek a

9:45 -11:15

Zajęcia ruchowe

Mgr Kamil Jasiński

 

9:45 -11:15

Zajęcia ruchowe

Mgr Kamil Jasiński

 

9:45 -11:15

Zajęcia ruchowe

Mgr Kamil Jasiński

10:30-11:15

Język angielski

Gr zaawansowana

120 B

10:30-11:15

Język angielski

Gr zaawansowana

 

120 B

10:30-11:15

Język angielski

Gr zaawansowana

 

120 B

10:30-11:15

Język angielski

Gr zaawansowana

 

120 B

WTOREK 03.12

 

10.12 17.12 24.12
  10:30-11:15

Język angielski

(grupa podstawowa)

120 B

10:30-11:15

Język angielski

(grupa podstawowa)

120 B

 

10:30-11:15

Język angielski

(grupa podstawowa)

120 B

 

 

 

 

WOLNE

      15:30-16:30

zajęcia logiczne

dr Małgorzata Babińska

s.102

ŚRODA 04.12 11.12 18.12 25.12
9:45-10:30

j.niemiecki

mgr Sylwia Cieloszyk

gr. podstawowa 112 B

9:45-10:30

j.niemiecki

mgr Sylwia Cieloszyk

kontynuacja 112 B

9:45-10:30

j.niemiecki

mgr Sylwia Cieloszyk

gr. podstawowa

112 B

Wolne
10:30-11:15

j. niemiecki

Mgr Sylwia Cieloszyk

gr. podstawowa

112B

10:30-11:15

j. niemiecki

Mgr Sylwia Cieloszyk

gr. Kontynuacja

112B

10:30-11:15

j. niemiecki

gr. podstawowa

Mgr Sylwia Cieloszyk

112B

Zajęcia ruchowe

11:30-13:00

Bud A

Zajęcia ruchowe

11:30 -13:00

Bud A

Zajęcia ruchowe

11:30-13:00

Bud A

 

 

WOLNE

CZWARTEK 05.12 12.12 19.12  

26.12

   

Pilates

12:05-13:00

Aula

Mgr A.Pawlak

Pilates

12:05-13:00

Aula

Mgr A.Pawlak

Pilates

12:05-13:00

Aula

Mgr A.Pawlak

 

 

 

 

 

 

WOLNE

 

 

    15:30-16:30

Zajęcia logiczne

Dr Małgorzata Babińska

s. 103

15:00-16:30

warsztaty informatyczne

mgr Mateusz Łangowski

gr podstawowa

122A

16:30-18:00

warsztaty informatyczne

mgr Mateusz Łangowski

gr zaawansowana

122A

PIĄTEK 06.12 13.12 20.12 27.12
Mikołajki –wolne 11:30 -13:00

wychowanie fizyczne

mgr Kamil Jasiński

budynek B

11:30 -13:00

wychowanie fizyczne

mgr Kamil Jasiński

budynek B

 

WOLNE

WYKŁADY

14:30-15:15

piątek

 

Dr hab. prof. Nadzw. Anna Szemik- Hojniak

 

Nanotechnologie- Urządzenia Molekularne”

 

 

SOBOTA 07.12

WARSZTATY Z MALARSTWA

Dr Małgorzata Wiszniowska

9:00