I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych


5 stycznia 2021 r., w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, odbyło się I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych, którego tematem była Digitalizacja w czasach pandemii COVID-19.

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Ministrare było współorganizatorem tego wydarzenia wraz z Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Związek Powiatów Polskich, który był również głównym fundatorem nagród.

W wydarzeniu udział wzięło 10 prelegentów oraz ponad 50 uczestników. Naszą Uczelnię reprezentowali studenci: Mateusz Brejnak, Mariusz Kółkowski, Łukasz Powązka i Aleksandra Wawrzyniak.

Autorzy najlepszych wystąpień otrzymali nagrody i wyróżnienia oraz będą mogli opublikować przygotowane teksty w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Z uwagi na duże zainteresowanie i pozytywne recenzje, w przyszłości planowana jest organizacja podobnych wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Gratulujemy naszym studentom sukcesu organizacyjnego!