I rok – obowiązkowe szkolenie BHP


Terminy obowiązkowego szkolenia dla studentów I roku (nie dotyczy kierunku Pielęgniarstwo)

Studenci studiów stacjonarnych:

kierunki: Administracja, BHP, Filologia, Logistyka;
6 grudnia 2018 r. (czwartek)  – godz. 16.30-18.30, Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc

kierunki: Architektura wnętrz, Kosmetologia, Pedagogika, Techniki dentystyczne

7 grudnia 2018 r. (piątek) – godz. 14.45-16.45, sala 120 (ul. P. Skargi 14a)

Studenci studiów niestacjonarnych:

wszystkie kierunki:

14 grudnia 2018 roku (piątek) – godz. 14.45-19.00, Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc (wszystkie kierunki)

Przypominamy, że szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe i oszacowane 1 pkt ECTS. Nieuzyskanie zaliczenia jest równoznaczne z deficytem.

Podane terminy są terminami ostatecznymi. Studenci, którzy w podanych terminach mają zaplanowane zajęcia, obligatoryjnie uczestniczą w szkoleniu. W przypadku pytań proszę kontaktować się z sekretariatem instytutu.