WEBINARIUM „ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU W MIEŚCIE – SAMOWYSTARCZALNY MODUŁ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ”


W dniu 13.03.2021 r. odbyło się Webinarium pn. „Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej”, w którym uczestniczyła dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Organizatorem spotkania był Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), w ramach programu MOD4GRIN. Informacje o tym projekcie przedstawiła Pani dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, koordynator projektu.
Podczas webinarium zaprezentowane były m.in. niezwykle ciekawe i inspirujące doświadczenia norweskie dotyczące zielonych dachów z wykorzystaniem gatunków występujących w przyrodzie. Prezentował je dr Hans Martin Hanslin z Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Panel ekspertów. Uczestnicy mieli okazję podjęcia dyskusji na temat koncepcji miast rozwijających się w symbiozie z naturą , w tym z wykorzystaniem zielonych dachów i ścian.

Szczegóły na temat projektu MOD4GRIN znajdziemy na stronie: https://www.mod4grin.eu/en/