II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza studentów i absolwentów Państwowych Szkół Zawodowych do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską, licencjacką bądź inżynierską z zakresu innowacji, restrukturyzacji, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, technologii na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenia okołobiznesowego, informatyki oraz zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków.

Konkurs jest wynikiem porozumienia, jakie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, a jego idea wpisuje się w założenia programu „Kadry dla przemysłu” realizowanego przez ARP S.A.

Patronat nad konkursem objęli: Prezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji

Regulamin Konkursu o nagrodę prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu