V KONGRES EDUKACJI FINANSOWEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. „EDUKACJA FINANSOWA POTRZEBNA JAK NIGDY WCZEŚNIEJ – ROK DOŚWIADCZEŃ LATA WYZWAŃ”


25.03.2021 r. odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, do którego kilka lat temu przystąpiła  nasza Uczelnia. W spotkaniu uczestniczyła dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Spotkanie odbyło się w ramach kolejnej edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Kongres ten, to od 2017 roku najważniejsze miejsce międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów.

Tegoroczny Kongres odbył się w formule online pod hasłem „Edukacja finansowa potrzebna jak nigdy wcześniej – rok doświadczeń, lata wyzwań”. W trakcie spotkania dyskutowano na temat m.in. roli edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały bardzo ciekawe wyniki badań pt. „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele takich instytucji jak: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Europejska Federacja Bankowa, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Santander Bank Polska i wielu innych.

Szczegóły na temat tegorocznej edycji Kongresu Edukacji Finansowej
i Przedsiębiorczości na stronie: https://kef.edu.pl/