III EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH


Informujemy, że Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.

Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce – 3 000 zł
  • II miejsce – 2 000 zł
  • III miejsce – 1 000 zł

Termin nadsyłania prac: do 21 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.irwirpan.waw.pl/778/633/konkurs-na-prace-magisterska-2021

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego: konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl

W załączeniu przekazujemy REGULAMIN KONKURSU oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY