III FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE „WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ NOWEJ DEKADY” – 24-25.02.2021


W ramach współpracy Instytutu Przyrodniczo-Technicznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, na zaproszenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, dr Beata Detyna aktywnie uczestniczyła w III Forum Akademicko-Gospodarczym (online) pt. Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady – w dniach 24-25.02.2021 r.
Forum było objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wśród trzech głównych paneli dyskusyjnych znalazły się następujące zagadnienia:
1) Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0.;

2) Zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem;

3) Finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery.

Udział w Forum pozwolił na poszerzenie wiedzy oraz pozyskanie szeregu inspiracji dotyczących rozwoju współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym – który stanowi jeden z warunków rozwoju jakości kształcenia praktycznego, na potrzeby rynku pracy.

Podczas spotkania szczególnie podkreślano konieczność podejmowania wspólnych działań na rzecz wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Współcześnie jej motorami są przede wszystkim: branża IT, przemysł farmaceutyczny oraz branża Automotive. Uczelnie i środowisko biznesowe mają wiele możliwości współpracy – mogą realizować wspólne cele dotyczące np.:

  • transferu wiedzy,
  • nowych technologii,
  • cyberbezpieczeństwa,
  • ekologii, w tym działań zgodnych z programem „Europejski Zielony Ład”,
  • gospodarki 4.0. itd.