III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie dla Regionu. W trosce o zdrowie i urodę. 18.05.2018


Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zdrowie dla Regionu (18.05.2018), której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń w szeroko ujętej tematyce zdrowia. Proponowana tematyka referatów ujęta jest w trzy sesje problemowe:

sesja I – STOMATOLOGIA

sesja II – PIELĘGNIARSTWO

sesja III – KOSMETOLOGIA

ORGANIZATOR/MIEJSCE OBRAD: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Instytut Zdrowia, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna zależy od formy uczestnictwa i nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.

Opłatę należy przesłać do 31 marca 2018 roku na konto:

Alior Bank oddział w Wałbrzychu

08 2490 0005 0000 4600 6147 0831

Z dopiskiem: Konferencja Zdrowie dla Regionu. W trosce o zdrowie i urodę.

Publikacja (w j. polskim) przygotowana wg. wskazówek redakcyjnych (komunikat 2, który ukaże się w styczniu 2018r.) ukaże sie w recenzowanej  monografii. Opublikowane zostaną tylko te prace, które zostaną nadesłane do 30 kwietnia 2018 roku oraz uzyskają pozytywną recenzję wydawniczą.

Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 04.01.2018 roku do sekretariatu Instytutu Zdrowia PWSZ AS w Wałbrzychu drogą elektroniczną na adres: zdr2018@pwsz.com.pl lub faksem na numer: +48 74 641 92 02.

Referaty, które mają być opublikowane należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej w dniu rejestracji na konferencję.

Karta zgłoszeniowa

Program szczegółowy Zdrowie dla regionu 2018

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu

prof. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska, PWSZ AS w Wałbrzychu

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz , Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Aleksander Koll, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

dr hab. n. med. prof. nadzw. Łukasz Matusiak, PWSZ AS w Wałbrzychu

dr hab. prof. nadzw. Anna Szemik-Hojniak, PWSZ As w Wałbrzychu

dr hab. Romuald Łuczyński, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dr n. med. Konrad Kudłacik, Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu

dr Magdalena Rogóż, PWSZ w Nysie

mgr Wioletta Wypijewska, Mistrzyni Świata Makijażu Profesjonalnego

Maria Pałeczka, Okręgowa Izba Położnych i Pielęgniarek w Wałbrzychu

 

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

przewodnicząca – dr hab. prof. nadzw. Anna Szemik-Hojniak, PWSZ AS w Wałbrzychu

z-ca przewodniczącej – dr Monika Gawłowska, PWSZ AS w Wałbrzychu

sekretarz – dr Daria Kaczmarczyk, PWSZ AS w Wałbrzychu

skarbnik – mgr Jolanta Jamrowska, PWSZ AS w Wałbrzychu

członkowie: mgr Małgorzata Kowalik PWSZ AS w Wałbrzychu; mgr Katarzyna Fitrzyk PWSZ AS w Wałbrzychu

 

HONOROWY PATRONAT

JM Rektor PWSZ AS w Wałbrzychu prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek

Prezydent m. Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej

 

KONTAKT

Instytut Zdrowia, PWSZ AS w Wałbrzychu, ul. Piotra Skargi

Tel. +48 74 641 92 53, email: zdr2018@pwsz.com.pl

Dodatkowe informacje