Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination


Miło nam poinformować, że mgr Justyna Jaskólska reprezentowała naszą uczelnię na międzynarodowym seminarium „Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination”, które odbyło się w dniach 22-24 maja br. w Lizbonie. Pani Justyna Jaskólska pełni funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (wcześniej Erasmus) od 2007 r. i została zaproszona jako ekspert z zakresu internacjonalizacji polskiego wyższego szkolnictwa zawodowego, uczestniczyła również w obradach okrągłego stołu nt. „Roundtable of VET and HE representatives – Approaches to the internationalization of VET and HE institutions”. Dużym wyróżnieniem była propozycja moderowania sesji  „Cooperation Networks”, podczas której opinia p. J. Jaskólskiej o potrzebie internacjonalizacji publicznych uczelni zawodowych jako bardzo ważnym, strategicznym celu i konieczności dyskutowania nad jej przebiegiem i uwarunkowaniami w szerszym, międzynarodowym gronie, została uznana za wiążącą. Jak podkreślała mgr J. Jaskólska, ze względu na niedostatek wiedzy, doświadczeń w zakresie właściwego promowania efektów płynących z udziału w projektach Erasmus+, udział w takim wydarzeniu jak w Lizbonie, może przyczynić się do poprawy kluczowych umiejętności pracowników polskich uczelni zwłaszcza w obszarze efektywnego zarządzania projektami mobilności czy szeroko pojętego ich umiędzynarodowienia.

Pani Justynie Jaskólskiej gratulujemy sukcesu

dav