Informacja dla studentów


Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), studenci co najmniej raz w roku są zobowiązani do oceny nauczyciela akademickiego i procesu dydaktycznego.

W tym roku akademickim oceniamy wykładowców i proces kształcenia danego kierunku według ankiet, a linki do nich znajdą Państwo w OMNISie.

Ankiety są anonimowe, a adresy odsyłaczy wystarczy skopiować.

W tym semestrze sami  Państwo wybierają nauczyciela/nauczycieli do oceny. Podstawowym warunkiem jest, że zajęcia powinni Państwo mieć z tym nauczycielem w tym semestrze.