Informacje dla studentów


W związku z Zarządzeniem Rektora nr 15/2020 informuję:

DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

1.       Planowana jest zmiana terminów zjazdów studentów niestacjonarnych.

a) Zjazd 14-15.03.2020 r. przełożony na 28-29.03.2020 r.

b) Zjazd 21-22.03.2020 r. przełożony na 23-24.05.2020 r.

DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

1.       Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie on-line m.in. poprzez platformę e-learningową moodle. Harmonogram zajęć i forma będą ustalane przez wykładowcę i powinny być zbieżne z planem zajęć. W pierwszej kolejności (w szczególności na kierunkach kosmetologia, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo), przeprowadzane będą wykłady.

Instrukcja logowania do serwisu Moodle znajduje się w serwisie info.pwsz.com.pl