Informacje ogólne


KATALOG BIBLIOTECZNY

to uporządkowany według określonych zasad spis wszystkich dokumentów znajdujących się w bibliotece.
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje katalogów:
  • alfabetyczny – jest to spis znajdujących się w bibliotece dokumentów, ułożonych w porządku abecadłowym haseł, które stanowią nazwiska autorów bądź wyrazy rozpoczynające tytuł. Z katalogu alfabetycznego korzysta się, gdy znany jest autor książki lub jej tytuł.

  • rzeczowy – jest to spis znajdujących się w bibliotece dokumentów sporządzony bądź według ustalonych grup rzeczowych ujętych w pewien logiczny system, bądź według tematów – haseł przedmiotowych. Katalog ten dzieli literaturę według określonych dziedzin wiedzy. Poszczególnym działom odpowiadają cyfry (podział według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej). Jest on przeznaczony dla tych osób, które poszukują piśmiennictwa na dany temat, nie znają jednak nazwisk autorów, ani tytułów prac.


W Bibliotece Uczelnianej katalogi dostępne są w następujących postaciach:
  • katalog kartkowy – jest to tradycyjny katalog złożony z kart katalogowych, na których znajduje się opis książki. Katalog ten dostępny jest w pomieszczeniu przejściowym biblioteki. W styczniu 2010 r. zamknęliśmy ostatecznie katalog kartkowy. Wszystkie najnowsze pozycje zakupione od stycznia 2010 r. są dostępne jedynie w katalogu on-line
  • katalog on-line (komputerowy) – został utworzony w 2006 r. Rejestruje wszystkie zbiory biblioteki: zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych (książki), wydawnictw ciągłych (gazety i czasopisma) oraz dokumentów elektronicznych.  Jest on aktualizowany codziennie i zawiera informacje o dostępności książki. W odróżnieniu od katalogu kartkowego umożliwia wyszukiwanie danej publikacji w oparciu o większą liczbę kryteriów wyszukiwawczych. Z katalogu komputerowego można korzystać na miejscu w holu biblioteki, bądź w dowolnym miejscu za pomocą strony internetowej