Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

 

  • LOGISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Andrzej Dyszewski

II rok – dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

III rok – mgr Piotr Sylwestrzak

IV rok – mgr inż. Mateusz Łangowski

Studia niestacjonarne I stopnia

I rok – dr Piotr Kowalski

II rok – dr Beata Detyna

III rok – dr Tomasz Orzech

IV rok – dr inż. Joanna Nowicka

Studia stacjonarne II stopnia

dr inż. Mateusz Gorczyca

Studia niestacjonarne II stopnia

dr Beata Mucha

 

  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

I rok – st. stacjonarne – dr Agnieszka Włostowska

II rok – st. stacjonarne  – dr inż. arch. Łukasz Szatanek

III  rok – st. stacjonarne  – dr Katarzyna Gemborys

 

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia stacjonarne i niestacjonarne)

I rok –  mgr Kazimiera Marzec

II rok – dr inż. Wojciech Chmura

III i IV rok – dr inż. Iwona Romanowska–Słomka