Instytut Społeczno-Prawny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

 Administracja I stopnia

I rok – st. stacjonarne – dr Łukasz Mikowski

II rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne –  dr Grzegorz Kamieński

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Paweł Selera

  • Administracja II stopnia

I  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Sosnowska

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr hab. Piotr Szymaniec

  • Filologia

I rok st. stacjonarne –  dr Ewa Rychter

II rok st. stacjonarne – mgr Robert Pritchard

III rok st. stacjonarne – dr Anna Pełczyńska

  • Pedagogika: studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok – dr Barbara Piątkowska

II rok – dr Małgorzata Radyńska

III rok – dr Anna Tutaj