Instytut Zdrowia


Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

 

  • Kierunek: kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

I  rok – dr hab. prof. nadzw. Anna Szemik-Hojniak

II rok – dr Marlena Przewłocka-Gągała

III rok – dr Krystian Niedojad

  • Kierunek: techniki dentystyczne (studia stacjonarne)

I  rok  – dr n. med. Maciej Żak

II rok – mgr Krzysztof Żak

III rok – mgr Adam Stojak

IV rok – mgr Joanna Świętkowska

  • Kierunek: pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

I  rok  – mgr pielęg. Barbara Chabab

II rok – mgr pielęg.Marzena Sapalska

III rok – mgr Małgorzata Kowalik