Instytut Zdrowia


Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

 

  • Kierunek: kosmetologia

Studia stacjonarne:

I  rok – mgr Katarzyna Fitrzyk

II rok –  dr Krystian Niedojad

III rok –  mgr Jarosława Jarosz

  • Kierunek: kosmetologia

Studia niestacjonarne:

I, II  rok – mgr Jarosława Jarosz

  • Kierunek: techniki dentystyczne

Studia stacjonarne:

I  rok  – mgr Adam Stojak

II rok – mgr Krzysztof Żak

III rok, IV rok – mgr Joanna Świętkowska

  • Kierunek: pielęgniarstwo

Studia stacjonarne:

I  rok  – mgr Marzena Sapalska

II, III rok – mgr Małgorzata Kowalik