INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NAUKOWE „CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNEJ NAUCE” – GLIWICE


Na zaproszenie Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w dniu 23.04.2021 r. dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, uczestniczyła w Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym „Człowiek we współczesnej nauce”. Współorganizatorem seminarium była Pracownia Naukoznawstwa z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Było to spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów (Politechniki Śląskiej i współpracujących z nią Uczelni) rozpoczynające cykl spotkań, których celem jest wzajemna inspiracja do interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych, stworzenie płaszczyzny do podejmowania wspólnych projektów badawczych, a także wspólny udział w aplikowaniu o granty.

Spotkanie odbyło się w formuje on-line i towarzyszyło mu wystąpienie Prof. Michała Kokowskiego pt. Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? (Instytut Historii Nauki PAN). Po wystąpieniu Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań – nawiązała się ciekawa i inspirująca dyskusja.

Inicjatywa Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej jest niewątpliwie potrzebna i godna naśladowania przez uczelnie oraz instytucje, które pragną coraz bardziej otwierać się na otoczenie – w poszukiwaniu wspólnych tematów, wyzwań oraz projektów do realizacji.