JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W CZASIE PANDEMII COVID-19 – ZAPRASZAMY STUDENTÓW DO UDZIAŁU W BADANIACH ANKIETOWYCH


Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów do aktywnego udziału w badaniach prowadzonych przez dr Beatę Detynę, dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Ich celem jest, m.in. poznanie opinii studentów polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) na temat jakości kształcenia akademickiego w czasie pandemii COVID-19 (2020-2021), a także rekomendowanych działań na rzecz doskonalenia procesów uczenia się w sytuacji ciągłego zagrożenia epidemicznego.

Ankiety (online) stanowią zasadniczą część w przyjętej przez dr Beatę Detynę metodyce badawczej, w ramach której przeprowadzane są równoległe badania wśród studentów i wykładowców.

Termin przesyłania ankiet – do 30.04.2021 r.

Link do ankiety dla studentów:
https://forms.gle/dTf5aWmVNygMFxSs7

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego włączenia się w prowadzone badania – podzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami!