Jesteśmy „Uczelnią Liderów”!


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała naszej Uczelni wyróżnienie w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów‘’.

Nagrodę podczas uroczystej gali 2 lipca br. odebrali: rektor prof. Robert Wiszniowski oraz  prorektor dr Małgorzata Babińska.

Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów 2021”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów na podstawie: aplikacji certyfikacyjnej uczelni, dokumentów odnoszących się do działalności uczelni, aktów prawa wewnętrznego, serwisu internetowego uczelni, danych pozyskanych z systemu POLon, Systemu Monitorowania Losów Absolwentów, danych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz informacji pozyskanych bezpośrednio od interesariuszy uczelni.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała naszej Uczelni Srebrny Certyfikat, który potwierdza konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz Certyfikat Lider Kształcenia Zdalnego za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-learningu.