Karta Programu Erasmus+


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

KARTA PROGRAMU ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w dniu 11 grudnia 2013 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu na lata 2014-2020 Karty Programu Erasmus+ upoważniającej m.in. do prowadzenia wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest przede wszystkim przygotowanie strategii i polityki umiędzynarodowienia, wysoka ocena dotychczasowych przedsięwzięć oraz posiadanie pakietu informacyjnego zgodnego z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym w języku polskim i angielskim.

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 

Erasmus Policy Statement 2014-2020

 

PROGRAM ERASMUS+

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe
w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wspiera współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastąpił siedem wcześniejszych programów i wprowadził wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży realizują trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Oprócz wymienionych wyżej akcji program dotyczy specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te są realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy i przyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów

Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni:

  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
  • w celach szkoleniowych

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/
Dowiedz się więcej o Programie: www.erasmusplus.org.pl

Oferta wyjazdowa PWSZ:
Erasmus+ uczelnie partnerskie