Zwolnienie z praktyk zawodowych


Zgodnie z Uchwałą nr 62/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów PWSZ AS w Wałbrzychu z obowiązku realizacji praktyk zawodowych, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku realizacji praktyki na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów.

Uchwała 62/2017


Druki do pobrania:

Wniosek o zwolnienie z praktyki

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Karta przedmiotu „Praktyka zawodowa” (do pobrania z „Katalogu przedmiotów”)