Kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus+


W dniach 7-11 maja dr Natalia Rapa z Instytutu Społeczno-Prawnego przebywała na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym (Lietuvos Edukologijos Universitetas) ramach programu Erasmus+.

Podczas pobytu, dr Rapa przeprowadziła cykl wykładów poświęconych problematyce edukacji innowacyjnej oraz badania określające elementy rozwoju myślenia kreatywnego w kształceniu studentów na studiach pedagogicznych pierwszego stopnia.

Ponadto dr Rapa uczestniczyła w wizycie studyjnej w przedszkolu uniwersyteckim, podczas której wymieniła się wiedzę i doświadczeniem z nauczycielami w zakresie metod dydaktycznych umożliwiających rozwój myślenia kreatywnego na poziomie edukacji przedszkolnej.