Koło Naukowe Anglistów TeaTime


Koło Naukowe Anglistów o nazwie TeaTime  powstało na kierunku filologia. Nie oznacza to jednak, że członkami Koła mogą być tylko studenci filologii. Członkiem Koła może zostać każdy student PWSZ im Angelusa Silesiusa,  zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z filologią angielską.

Koło zajmuje się organizowaniem wydarzeń, propagujących szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, takich jak wieczorki poetyckie poezji anglojęzycznej, szerzenie wiedzy, dotyczących zwyczajów i świąt anglojęzycznych kręgów kulturowych, takich jak Halloween, podczas którego organizowano Kącik Grozy. 

Ponadto, Koło bierze czynny udział w wydarzeniach ogólnouczelnianych, takich jak Dni Otwarte PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Opiekunem koła jest dr Anna Pełczyńska.