Koncert Finałowy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” 2021


25 czerwca 2021 r. w Warszawie odbył się Koncert Finałowy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni Rektorzy, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów, Katedr i Zakładów, którzy reprezentowali Szkoły Wyższe.
Uczelnie, które wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych oraz kształcą zgodnie z potrzebami rynku pracy, otrzymały Certyfikaty Akredytacyjne.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa została wyróżniona dzięki dwóm kierunkom, z czego jeden z nich został nagrodzony dwukrotnie! Architektura wnętrz (studia I stopnia) i Techniki dentystyczne (studia I stopnia) otrzymały Certyfikaty Akredytacyjne, ponadto Architektura wnętrz uzyskała Certyfikat Nadzwyczajny i statuetkę za „Lidera Jakości Kształcenia”.
Naszą Uczelnię reprezentowali Rektor Robert Wiszniowski oraz Kanclerz Rafał Pszczolarski.
Podczas Koncertu Finałowego wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” nagrody na ręce zwycięzców przekazali: Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Grażyna Kaczmarczyk, Sekretarz Konkursu i Dyrektor Zarządzający Agencji PRC Przemysław Ruta oraz członkowie Komisji Akredytacyjnej Programu: prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikat i statuetka

Certyfikaty

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski

od lewej: mgr Rafał Pszczolarski, Kanclerz PWSZ w Wałbrzychu oraz prof. Robert Wiszniowski, Rektor PWSZ