Koneferncja (NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji w ramach Dolnośląskich Dni Bezpiecznego Internetu „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”

 • Pierwszy dzień -18 maja 2017r. godz. 10.00, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, ul. Wysockiego 29,Wałbrzych
 • Drugi dzień – 19 maja 2017r. godz. 9.00, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C), Wałbrzych

 W pierwszym dniu konferencji proponujemy podjęcie następujących zagadnień:

 • Przedstawienie założeń innowacyjnego programu działań Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha.
 • Wystąpienie przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu  ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Świecie Wirtualnym – senatora Łukasza Mikołajczyka
 • Wygłoszenie referatu przez ks. dr. Mariusza Szymańskiego –„Wartości dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym”.
 • Omówienie wyzwań  oświaty i profilaktyki w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, aspektów badawczych, merytorycznych i metodycznych.
 • Przedstawienie pedagogicznych aspektów zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 • Omówienie skutków społeczno-edukacyjnych i psychicznych zagrożeń cyberprzestrzeni.
 • Wystąpienia zagranicznych prelegentów.
 • Wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, naczelnika Wydziału d/w z Cyberprzestępczością – mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego.

W drugim dniu przewidujemy:

 • Zajęcia o charakterze teoretyczno-metodycznym dla członków Zespołu i osób chętnych  z województwa dolnośląskiego,
 • Prezentacja  pierwszej w Polsce aplikacji multimedialnej na telefony komórkowe dotyczącej cyberprzestępczości (narzędzie, które łączy w sobie elementy rozrywki i edukacji) – st. sierż. Łukasz Raczkowski z KMP Wrocław, będący inicjatorem powstania gry, przybliży genezę, zasady działania oraz dostępność aplikacji,
 • Wystąpienia zagranicznych prelegentów,
 • Prezentację książek oraz prac doktorskich i magisterskich o zagrożeniach cyberprzestrzeni jako wykładni do przedmiotowej działalności,
 • Analizę indywidualnych przypadków,
 • Przeprowadzenie subdyscyplinarnych badań ilościowych i jakościowych,
 • Rozstrzygnięcie konkursów dla uczniów.

INFORMACJE O PRELEGENTACH:

 • dr Anna Andrzejewska – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci  w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP.
 • prof. dr hab. Józef Bednarek – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP.
 • senator Łukasz Mikołajczyk  – członek Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym.
 • dr Barbara Pawełko-Czajka (WSB Wroclaw), mgr Jędrzej Czajka, nauczyciele akademiccy, eksperci i trenerzy podczas szkoleń z zakresu prawa pracy i komunikacji społecznej.
 • dr Adam Haręża,radca prawny, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor prac z zakresu e-administracji publicznej w Polsce i na świecie, prawa administracyjnego, prawa nowych technologii i przestępczości teleinformatycznej.
 • dr Joanna Filaber (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – ekspert z zakresu bezpieczeństwa publicznego i stanów nadzwyczajnych.
 • mgr Natalia Maria Kalinowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UKSW; w pracy badawczej zajmuje się ochroną prywatności w Internecie.
 • dr Libor Klimek – uznany na Słowacji i za granicą specjalista w zakresie europejskigo prawa karnego, prawa karnego porównawczego i cyberprzestzestępczości.
 • mgr Peter Papáček (Faculty of Law, Pan-European University) „Cyberstalking as Form of Domestic Violence”
 • William Buchanan, informatyk, specjalista z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych i cyberprzestępczości, autor 27 książek, ekspert Parlamentu Szkockiego, autor programów w BBC Radio Scotland.
 • Jan Wintr , specjalista z zakresu teorii prawa i kultury parlamentarnej, członek Rady Legislacyjnej Rządu Republiki Czeskiej.
 • univ. dr. Miruna Tudoraşcu (dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia, Rumunia, specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa konkurencji.
 • Alois A. Paulin (Technische Universität Wien) – specjalista z zakresue-governance.
 • dr Michal Turošík – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy, specjalista z zakresu prawa rzymskiego i prawa prywatnego.
 • dr Anna Nikiel –psychiatra dziecięcy.
 • mł. insp. Ryszard PiotrowskiNaczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 • Jacek Jedliński – główny specjalista ds. IT i zabezpieczeń w sieci.
 • sierż. Łukasz Raczkowski – funkcjonariusz Komendy Miejskiej we Wrocławiu, twórca aplikacji edukacyjnej o bezpieczeństwie w sieci
 • mgr Marcin Marsollek, ks., trener II o PTP, absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii (SWPS), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, wpisany na listę PARPA.
 • dr Mariusz Szymański,

W ciągu dwóch  dni (18-19 maja 2017 roku) chcemy w gronie specjalistów zastanowić się nad rolą Internetu w życiu człowieka, w szczególności w sferze edukacji, kultury oraz zdrowia. W planowanej dyskusji rozmawiać będziemy nie tylko o bezpiecznym korzystaniu z cyfrowych „dobrodziejstw” naszych czasów, ale również o tym, w jaki sposób za pomocą urządzeń i aplikacji mobilnych nawiązywać trwałe i solidne relacje z innymi, a przede wszystkim jak ustrzec się obecnych zagrożeń  w cyberprzestrzeni.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni www.bezpieczni.walbrzych.pl do dnia 16 maja 2017r. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program konferencji