Konferencja promująca pielęgniarstwo i położnictwo


28 czerwca 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się konferencja promująca kierunki medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i położnictwa.

Na potrzebę kształcenia pielęgniarek i położnych wskazywali zarówno Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, prof. Robert Wiszniowski, Rektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, jak i dyrektorzy wałbrzyskich szpitali oraz Pogotowia Ratunkowego. Goście podkreślali, że na wielkie uznanie zasługuje każda inicjatywa, która ma na celu pozyskiwanie nowych kandydatów, którzy chcieliby wykonywać w przyszłości te zawody medyczne. Przykładem właśnie takiego działania jest inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie programów stypendialnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Jest to bardzo duże wsparcie finansowe i pomoc dla młodych ludzi.

Rozwój kierunków medycznych w obecnej dobie nie jest jedynie koniecznością a przede wszystkim staje się służbą na rzecz niesienia pomocy innym.  Pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i wiele tego typu zawodów w ramach współczesnej, rozwijającej się służby medycznej przynosi nie tylko satysfakcję z tytułu pełnienia tak ważnej społecznie i odpowiedzialnej roli w zawodzie medycznym, ale staje się w zasadzie ukierunkowaną misją realizacji jakże coraz bardziej skomplikowanej profilaktyki zdrowotnej. W zgodzie z dzisiejszymi trendami uczelnie z możliwościami prowadzenia kierunków medycznych powinny rekrutować najlepsze i najlepszych kandydatów i zaszczepiać w ich umysłach i duszy podstawowe założenie wynikające z sentencji primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”) – mówi prof. Robert Wiszniowski Rektor PWSZ w Wałbrzychu

W związku z ogromnym postępem w dziedzinie medycyny, w ciągu ostatnich lat wzrasta zakres umiejętności i wiedzy, jakie są wymagane od wyspecjalizowanej pielęgniarki. Obecnie średnia wieku pielęgniarek wynosi 55 lat, a wśród położnych 53 lata. Prognoza wskazuje, iż do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293. Wiele pielęgniarek i położnych kończy swoją aktywność zawodową i odchodzi na emerytury, dlatego potrzebna jest nowa, wyspecjalizowana kadra medyczna. Szpitale wojewódzkie, powiatowe, przychodnie i inne placówki ochrony zdrowia dysponują dużą ilością miejsc pracy. Zaletą jest również to, że od kilku lat można zauważyć stopniowo wzrastające wynagrodzenia wśród tych zawodów.