Konferencja Regionalna Programu ERASMUS+


W poniedziałek 14 maja w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa odbyła się na Regionalna Konferencja Programu Erasmus+ organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.  W konferencji udział wzięła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Podczas wydarzenia minister zainaugurowała projekt Mobilne Centrum Edukacyjne.

Na spotkaniu eksperci z Narodowej Agencji przedstawili ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez FRSE. Omówione zostały zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe. Podczas sesji poruszono takie tematy, jak: atrakcyjna nauka zawodu – jak zbudować dobry program staży i praktyk zawodowych, rozwijanie kreatywności w projektach edukacyjnych czy wolontariat i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ponadto uczestnicy zapoznali się z projektem Mobilne Centrum Edukacyjne (naczepa szkoleniowo-dydaktyczna), którego celem jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.