Konferencja w St. Petersburgu


Dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział w dniach 20–22 maja br. w międzynarodowej konferencji „The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (1918-1939)”, zorganizowanej przez Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomiki”. Uczelnia ta – mająca kampusy w Moskwie, St. Petersburgu i Permie – jest obecnie jedną z najlepszych i najbardziej prężnych uczelni Rosji, która jest nastawiona na intensyfikację współpracy międzynarodowej. Konferencja, gromadząca specjalistów z Rosji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Holandii, Austrii, Polski, Słowenii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Białorusi i Kazachstanu, odbywała się w interesującym budynku przedrewolucyjnego pałacu Koczubeja w Carskim Siole (miasto Puszkin w aglomeracji St. Petersburga), służącym obecnie jako centrum konferencyjne „Wyższej Szkoły Ekonomii”.  Wykładowca z Wałbrzycha przedstawił dobrze przyjęty referat „The rise of normativism in Polish legal thought in 1930s”, a podczas panelu otwierającego główny organizator, prof. Mikhail Antonov, podziękował mu za pomoc w zaproszeniu odpowiednich badaczy z Czech i Słowacji.

Opis do zdjęcia: Dr hab. Piotr Szymaniec w otoczeniu uczestników konferencji. Na pierwszym planie: prof. Mikhail Antonov (trzeci z prawej, organizator konferencji), prof. Bill Bowring (University of London, czwarty z prawej) oraz prof. Ekaterina Samokhina (piąta z prawej, organizator konferencji).