KONFERENCYJNY POCZĄTEK ROKU DR ANNY PEŁCZYŃSKIEJ


Dr Anna Pełczyńska, wykładowca na kierunku Filologia angielska, wzięła udział w dwóch konferencjach naukowych online, których organizatorem było Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.

II Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference miała miejsce 8 stycznia. W jej trakcie dr Pełczyńska zaprezentowała temat Fuamnach and Étaíne as Representatives of Aesthetic and Utilitarian Emotions in Tochmarc Étaíne (tłum. Fuamnach i Étaíne jako symboliczne reprezentacje emocji estetycznych i utylitarnych w Tochmarc Étaíne).

Fuamnach i Étaíne to dwie główne postacie kobiece starego irlandzkiego tekstu mitologicznego zatytułowanego Tochmarc Étaíne (z ang. „The Wooing of Étaín”, z pol. „Zaloty do Étaín”). Ten mitologiczny tekst jest częścią manuskryptu Lebar na nUidre (The Book of the Dun Cow). Poza bogatą fabułą, złożonymi bohaterami, pełną tajemnic atmosferą, mit zawiera całe bogactwo emocji, uwidocznionych przez ich symboliczne reprezentacje.
W wystąpieniu analizowano sferę afektywną poprzez interpretację wydarzeń, języka i bohaterów. Treść wypowiedzi wzbogaciło także omówienie wybranych elementów kultury celtyckiej, niezwykle aktualnej w kontekście Tochmarc Étaíne.

II Studencko-Doktorancka Konferencja „Lockdown – Prawo, społeczeństwo, historia” odbyła się 15 stycznia 2021. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prezentacją
dr Pełczyńskiej pt. „Lockdown as a path to reunion with (your own true)  nature through loneliness filled with self-exploration” (tłum. „Lockdown ukazany jako droga do ponownego zjednoczenia z naturą (własną) poprzez samotność, wypełnioną poznawaniem własnego wnętrza, własnej jaźni”).

Podstawowym elementem lockdownu jest ograniczenie wolności osobistej. Paradoksalnie jednak ograniczenie to może okazać się okazją do wzrostu tej wolności poprzez utworzenie nowych ścieżek możliwej ekspansji: w kierunku natury i natury własnej. Drogę do natury i natury własnej można odnaleźć w samotności, którą gwarantuje lockdown. Odosobnienie daje szansę na samorozwój, eksplorowanie własnego wnętrza poprzez sztukę, sny, odmienne stany świadomości, itd.

Aby zilustrować aspekt lockdownu prelegentka analizie poddała, głównie poprzez deixis, wybrane teksty kultury, jak również teksty, będące wynikiem przeprowadzonych badań jakościowych.

Natomiast 20 stycznia dr Pełczyńska uczestniczyła w webinarze pn. „Climate change from various perspectives”.

Serdecznie gratulujemy dr Pełczyńskiej sukcesu konferencyjnego i aktywności naukowej pomimo niełatwych czasów pandemii COVID-19.